Økt selvtillit med hest

RIDESKOLE

Større selvtillit med hest

Tenåringer som holder på med hest har økt selvtillit og lærer at de ikke må gi opp. Noe som igjen er med på å gi en letter ungdomstid. Hest er best og positivt!

Tidligere har forskningen vist at kontakt mellom hest og mennesker kan hjelpe personer med psykiske og fysiske plager positivt. I en norsk rapport har man undersøkt hvordan samhandling med hest og å være endel av hestemiljøet virker inn på personene. Forskningen viser at hesteungdom i større grad enn annen ungdom blir flinkere sosialt, tryggere på egne egenskaper og å fungere i ulike miljøer. Hesten omtales som en genial brobygger hvor man omgås mennesker med samme interesse samtidig som man lærer å ta ansvar for andre.

Å gå på rideskole er så mye mer enn kun å lære å ri – og det er nettopp dette som er viktig som deltaker på rideskolen.