Rideskolen Vestre Bærum

Vi har flott stall og ridehall. Du kan melde deg på ridetimer, og du kan melde deg inn i vår rideklubb, Vestre Bærum Rideklubb. Rideklubben eier anlegget og driver rideskolen sammen med Tanum Rideskole AS. Det er ikke nødvendig å bli medlem i klubben for å ri på rideskolen, men vi håper at mange vil være med på å skape en god, ny klubb for hestevenner. Medlemmer av Vestre Bærum Rideklubb har rabatt og får kr 50,- i avslag per time.

Følg oss gjerne på Facebook: https://www.facebook.com/tanumrideskole og Instagram: https://www.instagram.com/tanumrideskole/

PRIVAT OPPSTALLING  I  PRISER & VILKÅR


Påmelding ridekurs

Påmelding/bekreftelse av plass gjør du ved å fylle ut nedenstående skjema. Fyll ut skjemaet så godt du kan! Påmeldingen må være skriftlig og er bindene frem til jul/sommer det påmeldte semester. Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per termin, det vil si fire ganger i året.

De som er kunder hos oss har ”førsteretten” på sine plasser, men plassen må bekreftes før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vår semesteret. Etter dette åpner vi for nye elever eller bytte av timer. Vi tar forbehold om endring i timeplanen.

Vi gjør oppmerksom på at ordinært medlemskap i Vestre Bærum Rideklubb (ikke støttemedlemskap) gir kr. 50 i avslag pr. ridetime. Du er selv ansvarlig for innmelding og oppdatering av medlemsinformasjon, dersom du ønsker denne rabatten. 

Oppdatering av medlemsopplysninger gjøres i MinIdrett – https://minidrett.nif.no/ 

Dersom dere ønsker familiekontingent, må dere legge inn familierelasjoner i MinIdrett. 

Dersom du ikke er medlem, kan innmelding gjøres her: https://medlemskap.nif.no/694933

OBS – foresatt skal registreres i MinIdrett for alle under 18 år.

VILKÅR

De som er kunder hos oss har ”førsteretten” på sine plasser, men plassen må bekreftes  1 juni.  Etter dette åpner vi for nye elever eller bytte av timer. Vi tar forbehold om endring i timeplanen.

Påmelding via internett. Påmelding er bindene frem til jul 2020. Faktureringen vil foregå i to runder. Påmelding  være skriftlig.

Vi gjør oppmerksom på at ordinært medlemskap i Vestre Bærum Rideklubb (ikke støttemedlemskap) gir kr. 50 i avslag pr. ridetime. Du er selv ansvarlig for innmelding og oppdatering av medlemsinformasjon, dersom du ønsker denne rabatten.

Oppdatering av medlemsopplysninger gjøres i MinIdrett – https://minidrett.nif.no/ 

Dersom dere ønsker familiekontingent, må dere legge inn familierelasjoner i MinIdrett. 

Dersom du ikke er medlem, kan innmelding gjøres her: https://medlemskap.nif.no/694933

OBS – foresatt skal registreres i MinIdrett for alle under 18 år.

Dersom du blir tildelt plass på ønsket rideparti, eller har bekreftet tilbudet om en annen time, er PÅMELDINGEN BINDENDE for hele semesteret (halvår). Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per semester, det vil si 4 ganger i året.

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes eller ettergis ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester

Beskrivelse av nivåene:

Knøttekurs: For de aller minste. Det forventes at foreldre kan bistå med å leie. Opplæring vil bli gitt første ridetime hvert semester. Nedre aldersgrense 3 år

Nybegynner: For de som aldri har ridd før eller ridd litt. Mulighet for leier i  skritt og trav Det forventes at foreldre kan bistå med å leie. Opplæring vil bli gitt første ridetime hvert semester.

Litt øved 1: Må kunne ri lett i trav uten å holde seg fast i salen (eller støtte seg i tøylen), og trave uten leier. Kun leier i galopp.

Litt øved 2: Må kunne styre hesten sin uavhengig av de andre i trav samt galoppere på de fleste hestene på storvolte. Her er det ikke leier på noen hester i noen gangarter.

Øved: Må kunne beherske de hestene som går på øvedpartiet  i galopp på storvolte, samt kunne begynne å innvirke på hesten.

Sprang/dressurkursene

bygger videre på disse grunnkursene. Det er forskjellig nivå på disse kursene så overgang dit må avtales på forhånd med instruktør så vi finner det riktige nivået.  Her vil det være mer teknisk ridning. Det er sprang og dressur annenhver uke.

Kurser merket V er forbeholdt voksne. Stevnegruppene er satsningsgruppene våre, som vi gjerne vil ta med ut å starte litt konkurranser med. Forhest tilbudet vårt har vært populært, vi setter fremdeles ut noen av hestene våre på halvfor og helfor.

Medlemskontigent i Vestre Bærum Rideklubb 

Junior

kr 495 pr. år
  •  

Senior

kr 650 pr. år
  •  

Familie

kr 935 pr år.
  •  
Familie

Dersom du melder deg inn i klubben, blir prisen også den samme som før.  For ikke-medlemmer blir prisen noe høyere.