Om Tanum Rideskole

Tanum Rideskole AS driver to anlegg, henholdsvis på Tanum i Bærum og Stubberud Gård i Sørkedalen. Vår virksomhet omfatter utvikling, drift av rideskole, tilbud til private oppstallører og kursvirksomhet. I tillegg dyrker og utvikler vi eget grovfór spesielt for hest. Anlegget til Vestre Bærum ligger 15 min kjøring fra Oslo på Tanumplatået.