Påmelding rideskole - våren 2024

Vi har gledet oss stort til å kunne ønske dere alle VELKOMMEN til nytt semester på Tanum rideskole.

I romjulen flytter hester og ansatte fra Stubberud inn på Tanum rideskoles avdeling i Vestmarkveien 75. Fra og med 1.1.24 vil Tanum rideskole kun tilby rideskole og kurs på denne lokasjonen. Anlegget er under utvidelse og vil når det står ferdig, før sommeren 2024, være et av Norges flotteste rideskole anlegg.

Vi har idag en ridehall på Tanum, men bygger nå en ridehall til. I og med at den nye hallen ikke er ferdig før i april blir dette semesteret litt annerledes. For å få plass til flere kurs og ryttere vil vi dette semesteret kjøre rideskole noe lengre dager enn vanlig. Noen vil oppleve å at tiden på kurset de rir på har endret seg noe. Ta kontakt med din instruktør eller Ingebjørg om dette gjelder deg eller du har andre praktiske spørsmål rundt hvilket kurs du skal melde deg på.

Dere som ønsker å fortsette på samme kurs dere red på tidligere er garantert plass på samme kurs. Gamle elever fra avd. Tanum har førsterett på de blå timene i kursplanen, mens gamle elever fra avd. Stubberud har førsterett på de grønne timene i kursplanen. 

Vi minner om at som vanlig må alle som ønsker å bytte nivå snakke med sin instruktør før påmelding, alle nivåbytter må være klarert av instruktøren : )

 

Timeplan Vestre Bærum– vår 2024

Vi kjører fremdeles teoriundervisning i lærerplanen ca. hver 6 uke. Vi ønsker å gi elevene våre en fullverdig heste- og rideopplæring og da er det viktig at de lærer mer om hestehold, rideteori og hest generelt. Timene er lagt opp så de bygger videre på timeplanen fra tidligere. De aller fleste bør fortsette på nivået de er. Hør eventuelt med din ridelærer om hvilke kurs du skal begynne på. Les beskrivelse av nivåene lenger ned på siden.

For de som går på rideskolen og ønsker å fortsette – frist for å bekrefte plassen er 1. juni.                                                           

timeplan

= Fullt kurs

Påmelding ridekurs

Påmelding/bekreftelse av plass gjør du ved å fylle ut nedenstående skjema. Fyll ut skjemaet så godt du kan! Påmeldingen må være skriftlig og er bindene frem til jul/sommer det påmeldte semester. Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per termin, det vil si fire ganger i året.

De som er kunder hos oss har ”førsteretten” på sine plasser, men plassen må bekreftes før 1. juni for høstsemesteret og før 1. desember for vår semesteret. Etter dette åpner vi for nye elever eller bytte av timer. Vi tar forbehold om endring i timeplanen.

Vi gjør oppmerksom på at ordinært medlemskap i Vestre Bærum Rideklubb (ikke støttemedlemskap) gir kr. 50 i avslag pr. ridetime. Du er selv ansvarlig for innmelding og oppdatering av medlemsinformasjon, dersom du ønsker denne rabatten. 

Oppdatering av medlemsopplysninger gjøres i MinIdrett – https://minidrett.nif.no/ 

Dersom dere ønsker familiekontingent, må dere legge inn familierelasjoner i MinIdrett. 

Dersom du ikke er medlem, kan innmelding gjøres her: https://medlemskap.nif.no/694933

OBS – foresatt skal registreres i MinIdrett for alle under 18 år.

VILKÅR

De som er kunder hos oss har ”førsteretten” på sine plasser, men plassen må bekreftes  1 juni.  Etter dette åpner vi for nye elever eller bytte av timer. Vi tar forbehold om endring i timeplanen.

Påmelding via internett. Påmelding er bindene frem til jul 2020. Faktureringen vil foregå i to runder. Påmelding  være skriftlig.

Vi gjør oppmerksom på at ordinært medlemskap i Vestre Bærum Rideklubb (ikke støttemedlemskap) gir kr. 50 i avslag pr. ridetime. Du er selv ansvarlig for innmelding og oppdatering av medlemsinformasjon, dersom du ønsker denne rabatten.

Oppdatering av medlemsopplysninger gjøres i MinIdrett – https://minidrett.nif.no/ 

Dersom dere ønsker familiekontingent, må dere legge inn familierelasjoner i MinIdrett. 

Dersom du ikke er medlem, kan innmelding gjøres her: https://medlemskap.nif.no/694933

OBS – foresatt skal registreres i MinIdrett for alle under 18 år.

Dersom du blir tildelt plass på ønsket rideparti, eller har bekreftet tilbudet om en annen time, er PÅMELDINGEN BINDENDE for hele semesteret (halvår). Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per semester, det vil si 4 ganger i året.

Våre kurs er bindende ved påmelding og kursavgift refunderes eller ettergis ikke. Våre kurs er unntatt fra angrerettlovens bestemmelser. Det følger av angrerettloven § 22 bokstav m, at angreretten ikke gjelder avtaler om «tjenester knyttet til fritidsaktiviteter når det i avtalen er fastsatt en bestemt dato eller et bestemt tidsrom for utførelsen av slike tjenester

Beskrivelse av nivåene:

Knøttekurs: For de aller minste. Det forventes at foreldre kan bistå med å leie. Opplæring vil bli gitt første ridetime hvert semester. Nedre aldersgrense 3 år

Nybegynner: For de som aldri har ridd før eller ridd litt. Mulighet for leier i  skritt og trav Det forventes at foreldre kan bistå med å leie. Opplæring vil bli gitt første ridetime hvert semester.

Litt øved 1: Må kunne ri lett i trav uten å holde seg fast i salen (eller støtte seg i tøylen), og trave uten leier. Kun leier i galopp.

Litt øved 2: Må kunne styre hesten sin uavhengig av de andre i trav samt galoppere på de fleste hestene på storvolte. Her er det ikke leier på noen hester i noen gangarter.

Øved: Må kunne beherske de hestene som går på øvedpartiet  i galopp på storvolte, samt kunne begynne å innvirke på hesten.

Sprang/dressurkursene

bygger videre på disse grunnkursene. Det er forskjellig nivå på disse kursene så overgang dit må avtales på forhånd med instruktør så vi finner det riktige nivået.  Her vil det være mer teknisk ridning. Det er sprang og dressur annenhver uke.

Kurser merket V er forbeholdt voksne. Stevnegruppene er satsningsgruppene våre, som vi gjerne vil ta med ut å starte litt konkurranser med. Forhest tilbudet vårt har vært populært, vi setter fremdeles ut noen av hestene våre på halvfor og helfor.

Medlemskontigent i Vestre Bærum Rideklubb 

Junior

kr 495 pr. år
  •  

Senior

kr 650 pr. år
  •  

Familie

kr 935 pr år.
  •  
Familie

Dersom du melder deg inn i klubben, blir prisen også den samme som før.  For ikke-medlemmer blir prisen noe høyere.