Priser & Vilkår

 Det er vanlig rideskole i vinter- og høstferie.

Avdeling Vestre Bærum

Vanlig ridetime varer 45 min og koster kr 400,-.

Knøttetime varer 30 min og koster 270,-.

Sprang- og dressurtimene koster kr 470,-. 

Medlemmer av Vestre Bærum Rideklubb har rabatt og får kr 50,- i avslag per time.

Man kan melde seg inn via denne linken: https://medlemskap.nif.no/694933

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2023.


Avdeling Stubberud Gård

Vanlig ridetime varer 45 min. og koster kr 360,- for medlemmer av Sørkedalen rideklubb, ikke-medlemmer betaler kr 385,- per time.  

Sprang- og dressurtimener koster kr 390,-, for ikke-medlemmer 410,-. 

Man kan melde seg inn i Søkredalen Rideklubb via denne linken: https://www.sork.no/wp/medlemsskap/ 

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2023.


Generelle vilkår

Dersom du blir tildelt plass på ønsket rideparti, eller har bekreftet tilbudet om en annen time, er PÅMELDINGEN BINDENDE. Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per termin, det vil si 4 ganger i året. Fakturagebyr er kr 39,-.

Ridesenteret vil følge opp den enkelte rytter, og prøve å finne plass på et rideparti som passer til den enkelte rytters ferdigheter og utvikling. Vi tar forbehold om endringer i timeplanen.

All ridning og ferdsel i stall skjer på eget ansvar. Godkjent sikkerhetshjelm er påbudt under all ridning. Ridestøvler eller annet egne fottøy (fottøy med heler, og uten lisser/spenner) skal brukes. Ridebukser, eller andre myke og elastiske jogge/fritidsbukser anbefales.

Ridesenteret forbeholder seg retten til å avvise personer som ikke følger personalets anvisninger, eller på annen måte opptrer uforsvarlig, og der igjennom er til fare for seg selv og andre.