Priser & Vilkår

 Det er vanlig rideskole i vinter- og høstferie.

Avdeling Vestre Bærum

Vanlig ridetime varer 45 min og koster kr 365,-. 

Knøttetime varer 30 min og koster 250,-. Det er maksimalt 12 elever per time. 

Sprang- og dressurtimene koster kr 420,-. 

Voksen formiddag koster kr 355,- per time. Her er det maksimalt 8 elever per time.

Medlemmer av Vestre Bærum Rideklubb har rabatt og får kr 50,- i avslag per time.

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2021.


Avdeling Stubberud Gård

Pris per time er kr 340,- for medlemmer av Sørkedalen rideklubb, ikke-medlemmer betaler kr 365,- per time.

Sprang- og dressurtimener koster kr 370,-, for ikke-medlemmer 390,-. 

Priser gjeldende fra og med 1. januar 2021.


Generelle vilkår

Dersom du blir tildelt plass på ønsket rideparti, eller har bekreftet tilbudet om en annen time, er PÅMELDINGEN BINDENDE. Ridekursene faktureres på forskudd to ganger per termin, det vil si 4 ganger i året. Fakturagebyr er kr 39,-.

Ridesenteret vil følge opp den enkelte rytter, og prøve å finne plass på et rideparti som passer til den enkelte rytters ferdigheter og utvikling.

All ridning og ferdsel i stall skjer på eget ansvar. Godkjent sikkerhetshjelm er påbudt under all ridning. Ridestøvler eller annet egne fottøy (fottøy med heler, og uten lisser/spenner) skal brukes. Ridebukser, eller andre myke og elastiske jogge/fritidsbukser anbefales.

Ridesenteret forbeholder seg retten til å avvise personer som ikke følger personalets anvisninger, eller på annen måte opptrer uforsvarlig, og der igjennom er til fare for seg selv og andre.