RIDESKOLE

Større selvtillit med hest

Tenåringer som holder på med hest har økt selvtillit og lærer at de ikke må gi opp. Noe som igjen er med på å gi en letter ungdomstid. Hest er best og positivt!

Tidligere har forskningen vist at kontakt mellom hest og mennesker kan hjelpe personer med psykiske og fysiske plager positivt. I en norsk rapport har man undersøkt hvordan samhandling med hest og å være endel av hestemiljøet virker inn på personene. Forskningen viser at hesteungdom i større grad enn annen ungdom blir flinkere sosialt, tryggere på egne egenskaper og å fungere i ulike miljøer. Hesten omtales som en genial brobygger hvor man omgås mennesker med samme interesse samtidig som man lærer å ta ansvar for andre.

Å gå på rideskole er så mye mer enn kun å lære å ri – og det er nettopp dette som er viktig som deltaker på rideskolen.